Novinky


Vítáme Vás na webové stránce městyse Rainbach i. M.

Věříme, že naše webové stránky v české řeči  budou mít pozitivní ohlas a naši
čeští sousedé informacemi ve vlastní řeči budou motivováni naši obec navštívit.


- - -

Politika


Na základě volebních návrhů svých volebných stran zvolení  členové obecní rady tvoří na dobu funkční periody frakci obecní rady. Jednotlivé frakce fungují jako právní instituce a mají určitá práva.
V Rainbach i.M. jsou zastoupené tyto politické strany:

Rakouská lidová strana (ÖVP):
místní vedoucí strany: Starosta Friedrich Stockinger
Sociálně demokratická strana Rakouska (SPÖ):
místní vedoucí strany: GV Koller Wolfgang
Svobodomyslná strana Rakouska (FPÖ):
místní vedoucí strany: GR Affenzeller Alois


Volby do obecní rady a volby starosty se konají každých šest let, časově zároveň s volbami do zemských sněmů
V Rainbachu:
Od roku 1945 získala vždy Rakouská lidová strana naprostou většinu hlasů. Druhou nejsilnější stranou byla vždy Sociálně demokratická strana Rakouska. Svobodomyslná strana Rakouska byla vždy třetí nejsilnější stranou. Kromě těchto stran se prakticky na volbách do obecní rady  nezúčastnovaly žádné jiné politické strany. V roce 2003 byla strana ÖVP s 57,8% nejsilnější politickou stranou. V roce  2009 zvýšila strana ÖVP svojí absolutní většinu a získala 64,5 % hlasů.
Minulá strana: Územní orgány
Následující strana: Kooperace s českými obcemi/partnery